• دسته‌بندی
   • لیست نظرسنجی‌ها

    • بوستان ریحانه

     به نام خدا

     این نظرسنجی در جهت یک پروژه تحقیقاتی در مورد بوستان ریحانه ( اولین و تخصصی ترین پارک بانوان در شمال شرق کشور ) نگارش شده است . لذا با همکاری خود در تکمیل آن ما را در رسیدن به اهداف مان که همانا رسیدن به بهترین وضعیت پارک به منظور خدمات دهی به شمااست ، یاری رسانید