• بخشهای خبری


   • استعلام بهاء موارد مربوط به امور دستور کاری و آماده سازی ، گلکاری استقبال از بهار پیمان ناحیه1 و اصلاح هندسی جزیی و پراکنده
    استعلام بهاء موارد مربوط به امور دستور کاری و آماده سازی ، گلکاری استقبال از ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۱۵  
    استعلام بهاء جهت اجرای خط انتقال از چاه بیدگلی به مخازن صدر
    استعلام بهاء جهت اجرای خط انتقال از چاه بیدگلی به مخازن صدر
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۰۸  
    استعلام بهاء جهت خرید نرده و احداث و بازسازی جداول و لوله گذاری
    شهرداری منطقه در نظر دارد خریدنرده با مشخصات dn50آهنی و سبک 2اینچ و همچنین ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۰۱  
    جلسه بازگشایی مناقصه "پیمان تجمیعی تنظیف شهری ناحیه یک و رفع سد معبر "
    صبح امروز با حضور شهردار منطقه ،جلسه بازگشایی مناقصه "پیمان تجمیعی تنظیف شهری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۶  
    جلسه مناقصه پیاده رو سازی خیابان امام رضا 70
    برگزاری جلسه مناقصه پیاده رو سازی خیابان امام رضا 70(گزارش تصویری )
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۷/۳۰  
    برگزاری جلسه مناقصه پیمان های نگهداری فضای سبز در منطقه 7
    برگزاری جلسه مناقصه پیمان های نگهداری الف و ب فضای سبز در منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳  
    جلسه مناقصات آبیاری تحت فشار اراضی اباصلت و بهبود و بازسازی کانال ها
    با حضور شهردار منطقه جلسه مناقصات آبیاری تحت فشار اراضی اباصلت (فاز 1)و بهبود و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۶/۱۹  
    تقدیر از پرسنل نقلیه شهرداری منطقه7با حضور شهردار
    به منظور قدردانی از زحمات پرسنل نقلیه منطقه در طول یکسال گذشته ، با حضور شهردار ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۱۲/۲۸  
    برگزاری جلسه مناقصه اداره مهندسی و نظارت منطقه 7
    صبح امروز با حضور نمایندگان سه شرکت ، جلسه مناقصه اداره مهندسی و نظارت بر ساخت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۱۱/۱۱  
    برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصات در شهرداری منطقه 7
    برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصات فضای سبز ارتفاعات خلج و احداث پارک پرواز در ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۵/۰۲