• بخشهای خبری


   • مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام
    مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام (17دی 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸  
    اتمام مرمت و بهسازی پیاده روهای روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب
    اتمام مرمت و بهسازی پیاده روهای روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب (گزارش ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۷  
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی (17دی 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۷  
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70(گزارش تصویری 17دیماه 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۷  
    طرح بازپیرایی اطراف بیمارستان امدادی شهیدکامیاب با همکاری شهرداری منطقه٧ و تصویب شورای شهر در حال اجراست
    ماجرای قطع درختان بیمارستان امدادی ؛ اختصاص ٢۵٠ میلیون تومان برای بازپیرایی و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶  
    پاسخ شهرداری منطقه 7به پیامهای شهروندان
    از شهردار منطقه٧ خواهش می‌کنم آسفالت بولوارشهیددایی۵١، شهیدفدایی١٠ را امسال ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶  
    بازدید معاون اجرایی منطقه از عملیات اجرایی احداث "بازار شهرما "
    بازدید معاون اجرایی منطقه 7 از عملیات اجرایی احداث "بازار شهرما "درخیابان شهید ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  
    مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام
    مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام (گزارش تصویری )
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی (گزارش تصویری )
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۰۲  
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70(1دیماه 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۰۱