• طبقه بندی آموزش شهروندی


   •  
   • فهرست آموزش access

    آموزش access

    اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است . بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می کند.
    تعداد بازدید :1385