• پرسشنامه
    عنوان: بوستان ریحانه
    کاربر: کاربر ناشناس    به نام خدا

    این نظرسنجی در جهت یک پروژه تحقیقاتی در مورد بوستان ریحانه ( اولین و تخصصی ترین پارک بانوان در شمال شرق کشور ) نگارش شده است . لذا با همکاری خود در تکمیل آن ما را در رسیدن به اهداف مان که همانا رسیدن به بهترین وضعیت پارک به منظور خدمات دهی به شمااست ، یاری رسانید


    ردیف سوال
    1 * نام و نام خانوادگی

    2 * سن

    3 * میزان تحصیلات

    4 * شماره تماس

    5 ساختار خانواده    6 1- نظر شما در مورد احداث یک پارک مختص بانوان چیست ؟
    7 2- مکان یابی بوستان ریحانه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
    8 3- تا چه اندازه بوستان ریحانه می تواند پاسخگوی نیاز های بانوان در سطح شهر باشد؟
    9 4- کدام امکانات در پارک از دید شما اهمیت بیشتری دارد؟


    10 5- استقبال بانوان از بوستان ریحانه چگونه خواهد بود ؟
    11 6- نیاز های شما به عنوان یک بانو برای در نظر گرفتن شده در طراحی بوستان ریحانه چیست ؟( اعم از نوع برنامه ها و کلاس ها ، ورزش ها ، امکانات و غیره )

    12 7- از نظر شما چه بخش هایی را می توان به پارک افزود تا انگیزه شما برای ورود به پارک بیشتر شود ؟(مانند نوع کارگاه های آموزشی ، بازارچه های فروش ، رویکرد منطبق بر موازین دینی و غیره)

    13 8- در پایان اگر پیشنهاد و نظر خاصی درمورد بوستان ریحانه دارید بنویسید