• پرسشنامه
    عنوان: ارائه پیشنهاد مسیر بلوار تشریفات رضوی ( از فرودگاه تاحرم رضوی )
    کاربر: کاربر ناشناس
    ردیف سوال
    1 * کدام یک از مسیرهای زیر را از فرودگاه تا حرم مطهر امام هشتم به عنوان بلوار تشریفات رضوی پیشنهاد میکنید