• اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز ها

    اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز ها

    شرح وظایف قانونی اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها(پلیس ساختمان):

    1- اطلاع رسانی:
    -در خصوص کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر غیر مجاز کاربریها
    - رعایت اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی
    - عواقب ساخت غیر اصولی و فاقد استحکام بنا و بدون ایمنی

    2- پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز:
    - بازدید از ساختمانهای در حال احداث و گشت زنی مستمر در شهر و اراضی حاشیه به منظور ممانعت از عملیات ساختمانی بدون مجوز
    - شناسایی زمین خواران و بنگاههای غیر مجاز املاک که اقدام به تغییر کاربری و خرید و فروش غیر مجاز اراضی می نمایند و معرفی آنها به مراجع قانونی
    - انعکاس تخلفات به مراجع قانونی در رابطه با تصرفات و تفکیک های غیر مجاز
    - رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله مردمی در رابطه با ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر پروانه و فاقد استحکام بنا.
    - ایجاد بستر مناسبی پیرامون جلوگیری از ارائه خدمات آب و برق و گاز و مخابرات و ... به واحد های احداثی غیر مجاز در مناطق فاقد طرح شهرسازی.

    3- اجرای ضوابط قانونی:

    -صدور اخطاریه و تکیل پرونده جهت تخلفات ساختمانی
    - جمع آوری ابزار و مصالح پای کار ساخت و ساز غیر مجاز،برهم زدن شفته و خط کشی در اراضی دارای کاربری غیر مسکونی و فاقد طرح شهرسازی.
    - توقف و تعطیل کار ساخت و ساز های غیر مجاز.
    - پلمپ ساختمانهای دارای تخلف ساختمانی.
    - تنظبم لوایح و ارسال آنها به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و اجرای احکام صادره

    آخرین تغییرات ایجاد شده در بهبود کیفیت کاری پلیس ساختمان

    1- ایجاد ارتباط اینترنتی از اداره نظارت های مناطق با مدیریت مهندسی و نظارت مرکز wairlees

    2- ارسال پرونده های اداره نظارت به صورت سیستتم جدید شهرسازی سرای با 7 عکس رنگی به کمیسیون ماده 100

    3- تاسیس سیستم موقعیت یاب ماشینهای اداره نظارت در سطح منطقه (gps)
    4-تغییر و ایجاد فرمهای قدیمی به فرمت iso

    5- تغییر سیاست اداره نظارت به سمت ارشاد مردم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی
    6- ارتقاء سطح کسفی و عملی پرسنل اداره نظارت
     

    کارشناس مسئول امور نظارت بر ساخت و سازها
    نام و نام خانوادگی:مصطفی دهقانی تاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات:دانشجوی کارشناس ارشد - برنامه ریزی شهری
    رایانامه:dehghani-mo@mashhad.irتلفن:33426694
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس : 33418340فکس :--رایانامه :dehghani-mo@mashhad.ir
    آدرس :چهارراه پروین اعتصامی ساختمان شهرداری منطقه