•  
      • مجموعه ورزشی سرپوشیده شهدای قیام گوهرشاد در آستانه بهره برداری