•  
      • جلسه مشترک معاون عمران،حمل و نقل و ترافیک با شهردار و مسئولین منطقه هفت