•  
      • شستشو و پاکسازی خیابان های منتهی به حرم مطهر به همت 400 نیروی کارگری/منطقه هفت