•  
      • برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی کودک در منطقه هفت