•  
      • دیدار شهردار منطقه 7 با خانواده شهید رستمی