•  
      • مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در هنرستان دکتر هادوی