•  
      • مراسم یادبود مرحوم ابراهیم قوی پنجه با حضور فرزندان و همسر مرحوم و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد