فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰ ۳۶
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXYsdin2LPZhSDYr9mH2Ycg2YHYp9i32YXZitmHINmIINiz2KfZhNqv2LHYryDYtNmH2YrYryDZgtin2LPZhSDYs9mE2YrZhdin2YbZiiDYr9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2YfZgdiq

برگزاری مراسم دهه فاطمیه و سالگرد شهید قاسم سلیمانی در منطقه هفت

بمناسبت دهه فاطمیه و دومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی مراسمی با حضور پرسنل در نمازخانه منطقه برگزار شد.

گزارش تصویری؛

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9758305549622
Qt: 2.018524646759