فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۲۵ ۶۳
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDZhdix2K/ZhdmKINis2YXYudmKINin2LIg2KfYudi22KfZiiDYtNmI2LHYp9mKINin2LPZhNin2YXZiiDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8g2KjYpyDYp9mH2KfZhNmKINmF2K3ZhNmHINin2YrZhdin2YYg2YXYs9is2K8g2KfZhdin2YUg2K3Ys9mK2YYgKNi5KQ==

دیدار مردمی جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با اهالی محله ایمان مسجد امام حسین (ع)

دیدار مردمی شهردار منطقه جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با اهالی محله ایمان در مسجد امام حسین (ع)

گزارش تصویری:

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0110333760579
Qt: 1.9992973804474