فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۰ ۱۸
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2YrZhyDZhdmG2KfYs9io2Kog2YfZgdiq2Ycg2K/Zgdin2Lkg2YXZgtiv2LMg2LTZh9ix2K/Yp9ix2YXZhti32YLZhyAg2KjYpyDYrtin2YbZiNin2K/ZhyDZh9in2Yog2LTZh9mK2K/Yp9mGINix2K3Zhdin2YYg2YbamNin2K8g2Ygg2K/YtNiqINio2YrYp9i2INiv2YrYr9in2LHZg9ix2YbYry4=

یه مناسبت هفته دفاع مقدس شهردارمنطقه با خانواده های شهیدان رحمان نژاد و دشت بیاض دیدارکرند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس شهردار منطقه و مدیریت بنیاد شهید منطقه یک با خانواده های شهیدان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس شهردارو جمعی از مسئولین مدیریت شهری با خانواده های شهدای دفاع مقدس شهیدان معزز مهدی رحمان نژادو علی زاهد دشت بیاض دیدار و تقدیر به عمل آید.

آدرس کوتاه شده: