فهرست طبقات
شنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰ ۴۵
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
تقدیر از اهالی کتاب در هفته کتاب و کتاب خوانی/منطقه هفت

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی:

تقدیر از اهالی کتاب در هفته کتاب و کتاب خوانی/منطقه هفت

رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی در هفته کتاب و کتابخوانی از کتاب داران قرائت خانه های سطح منطقه هفت تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی منطقه هفت؛رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی در هفته کتاب و کتابخوانی از کتاب داران قرائت خانه ها و کتابخانه های سطح منطقه هفت از جمله: قرائت خانه های قائم، ایمان و کتابخانه های عمومی شهید مطهری محله خلج و فرزانه محله طرق تقدیر به عمل آورد.

این تقدیر و تشکر که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بود ضمن دیدار با تک تک کتاب داران از تلاش های آنها در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تقدیر و تشکربه عمل آمد.

منبع: