فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۵۵ ۲۲
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
بررسی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه هفت

با حضور مسئولین فنی عمرانی،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و شهردار منطقه هفت:

بررسی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه هفت

در جلسه ای با حضور مسئولین معاونت عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ، شهردار و مسئولین منطقه هفت ، آخرین وضعیت پروژه های سال ۹۹ و پروژه های عمرانی سال ۹۹ این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه هفت؛ با حضور مسئولین معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد،شهردار و مسئولین منطقه هفت، پروژه های عمرانی این منطقه مورد بررسی مسئولین و کارشناسان قرار گرفت.

منبع: