شماره: 147

منطقه 7 استعلام

موضوع : استعلام خرید تجهیزات فضاهای ورزشی روباز سطح منطقه 7- شماره 2

استعلام خرید تجهیزات فضاهای ورزشی روباز سطح منطقه 7- شماره 2 ...

زمان شروع:1399/12/17
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/12/19 23:55:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/12/20 10:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/12/20 12:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

نویسنده: رضا امینی خواه
مطالعه کامل مطلب
منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

شهردار منطقه 7

حسین فرهادیان

خدمات شهروندی