• بخشهای خبری


   • خدمتی دیگر به شهروندان
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۲۶  
    خدمتی دیگربه شهروندان :
    مجموعه ورزشی بابا قدرت کیفی سازی میشود
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۲۴  
    خدمتی دیگر در استقبال از نوروز و زائران توسط اداره خدمات شهری
    اقدام ویژه اداره خدمات شهری ناحیه 3در استقبال از نوروز و زائران
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۲۲  
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره فنی وعمران
    روکش آسفالت کنار گذر بزرگراه شهید کلانتری مقابل ایستگاه زائر
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  
    خبرشماره 20
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری درسال 93
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۸  
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۸  
    خدمتی دیگربه شهروندان جهت استقبال از بهار
    خدمتی دیگربه شهروندان جهت استقبال از بهار
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۶  
    خدمتی دیگر به شهروندان
    رفع مزاحمت خودروهای فرسوده ورها شده درمعابر عمومی
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۳  
    خبرشماره 16
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری در سال 93 در منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۱