• دوشنبه،05 اسفند 1398
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • گزارش تصویری ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا (ع)در شهرداری منطقه7 (20آذر )1394
    گزارش تصویری ایستگاه استقبال از زائرین امام رضا (ع)در شهرداری منطقه7 (20آذر ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۲۰  
    گزارش تصویری ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا (ع)در شهرداری منطقه7 (19آذر )1394
    گزارش تصویری ایستگاه استقبال از زائرین پیاده ، شهرداری منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۹  
    گزارش تصویری بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ار ایستگاه استقبال شهرداری منطقه 7
    روز گذشته شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر از ایستگاه استقبال ار ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۹  
    گزارش تصویری برپایی ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا (ع)در شهرداری منطقه7 (17آذر )1394
    گزارش تصویری برپایی ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا (ع)در شهرداری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۷  
    گزارش تصویری برپایی ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا (ع)در شهرداری منطقه7 (16آذر )1394
    گزارش تصویری برپایی ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا (ع)در شهرداری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۶  
    گزارش تصویری بهسازی و مرمت میدان پرواز ((16آذر1394 ))در منطقه 7
    گزارش تصویری بهسازی و مرمت میدان پرواز ((16آذر1394 ))در منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۶  
    گزارش تصویری برپایی ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا ( ع) در شهرداری منطقه 7
    ایستگاه استقبال از زائرین پیاده امام رضا (ع) بعد از عوارضی مشهد ، بزرگراه شهید ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۵  
    گزارش تصویری بهسازی و مرمت میدان پرواز ((15آذر1394 ))در منطقه 7
    میدان پرواز به روایت تصویر (15آذر ماه 1394)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۱۵  
    گزارش تصویری بهسازی و مرمت میدان پرواز ((ششم آذر 1394 ))در منطقه 7
    میدان پرواز (6 آذرماه 1394)به روایت تصویر
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۰۷  
    گزارش تصویری بهسازی و مرمت میدان پرواز ((دوم آذر 1394 ))در منطقه 7
    میدان پرواز (2آذرماه 1394)به روایت تصویر
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۹/۰۲