• بخشهای خبری


   • کاشت بیش از12هزار بوته گل در بوستان سلام
    به منظور آماده‌سازی و زیباسازی سطوح فضای سبز برای بهره‌ برداری شهروندان و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۱۶  
    کسب رتبه سوم مشترک انفرادی دارت توسط مرتضی اسماعیلی ، از کارکنان شهرداری منطقه7
    مسابقات دارت کارکنان ادارات خراسان رضوی با قهرمانی تیم آتش نشانی پایان یافت.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۱۴  
    کاشت زعفران در منطقه 7
    با توجه به خودکفایی منطقه در جهت پیشبرد اهداف خود در زمینه های گوناگون مانند ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۱۱  
    کف سازی آشپزخانه ایستگاه استقبال از کاروان های پیاده در منطقه 7
    در راستای آماده سازی ایستگا ه استقبال از کاروان های پیاده دهه آخر صفر، کف سازی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹  
    کاشت بیش از4هزار بوته گل در ورودی ضلع جنوبی بازار رضا (ع)
    به منظور آماده‌سازی و زیباسازی سطوح فضای سبز برای بهره‌ برداری شهروندان و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹  
    کاشت ده هزار بوته گل همیشه بهار و کلم در بلوارجمهوری اسلامی
    به منظور آماده‌سازی و زیباسازی سطوح فضای سبز برای بهره‌ برداری شهروندان و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۶  
    کاشت 6هزار بوته گل همیشه بهار و داودی در آیلند میانی صدمتری شرقی
    به منظور آماده‌سازی و زیباسازی سطوح فضای سبز برای بهره‌برداری شهروندان و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳  
    کاشت بیش از هزاربوته گل فصلی درآیلندمیانی بلوارفرودگاه
    اداره فضای سبزمنطقه به جهت افزایش زیبای بصری درسطح منطقه اقدام به کاشت گل فصلی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲  
    کوچه شهید محمد ناظر 20روکش آسفالت شد
    با اعتباری بالغ بر 30میلیون ریال و با متراژ 160متر مربع این کوچه روکش آسفالت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹  
    کسب مقام نقره جهانی توسط تیم کوه نوردی و صعودهای خراسان رضوی
    جواد نوروزی عضو این تیم توانست قله 8163متری ماناسلو واقع درهیمالیا را فتح ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۵