• دوشنبه،05 اسفند 1398
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • ورزش همگانی بهترین بهانه برای نشاط اجتماعی است.
    مسابقات آمادگی جسمانی پس از انجام معاینات لازم از سوی پزشک مسابقات صورت گرفت و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۲/۰۷/۱۶  
    وجود سگ های ولگرد بهداشت حاشیه شهر را تهدید می کند.
    وجود دام های زنده در مناطق مسکونی از دیگر عوامل انتقال بیماری است که در همین ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۲/۰۵/۲۸