• بخشهای خبری


   • گزارش تصویری از روند احداث تفرجگاه در ارتفاعات قائم
    روند احداث تفرجگاه در ارتفاعات قائم از لنز دوربین
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۲۱  
    گزارش تصویری میدان پرواز در منطقه7
    پروژه میدان پرواز دوشنبه 16فرودین ماه 1395با حضور شهردار مشهد و جمعی از مدیران ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۱۸  
    گزارش تصویری از روند توسعه فضای سبز و تفرجگاه قائم(11فروردین)
    گزارش تصویری سومین روز کاشت نهال و ایجاد تفرجگاه طبیعی در ارتفاعات قائم ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۱۱  
    گزارش تصویری از روند توسعه فضای سبز و تفرجگاه قائم
    گزارش تصویری دومین روز اجرای طرح توسعه فضای سبز و تفرجگاه در ارتفاعات قائم.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۱۰  
    گزارش تصویری نوروز 95در شهرداری منطقه 7
    گزارش تصویری نوروز 95در شهرداری منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۱/۰۸  
    گل آرایی و فضا سازی بوستان ریحانه در منطقه 7
    گل آرایی و فضا سازی بوستان ریحانه در منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۲۶  
    گزارش تصویری استقبال از بهار در منطقه 7
    گزارش تصویری استقبال از بهار در منطقه 7(21اسفند 1394)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۲۱  
    گزارش تصویری استقبال از بهار 95(پارک بزرگ غدیر)
    گزارش تصویری استقبال از بهار 95(پارک بزرگ غدیر)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۲۰  
    گزارش تصویری استقبال از بهار 95(16اسفند 1394)
    گزارش تصویری استقبال از بهار 95(16اسفند 1394)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶  
    گزارش تصویری از اقدامات شهرداری منطقه 7در آستانه استقبال از بهار 1395(15اسفند94)
    گزارش تصویری از اقدامات شهرداری منطقه 7در آستانه استقبال از بهار 1395(15اسفند94)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶