• بخشهای خبری


   • آیا می دانید !!!
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۸  
    اگر در تعطیلات عید چاق شده اید، بخوانید:
    به گزارش اداره روابط عمومی منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۷  
    آیا می دانید!!!
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۶  
    به رنگ غذا های خود نیز توجه داشته باشید :
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۶  
    آیا می دانید!!!
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۵  
    غذاهای شگفت انگیز برای رهایی از دردهای آرتروز:
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۵  
    غذاهای ضد آلزایمر کدامند؟
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۱  
    آیا می دانید!!!
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۰  
    ده علامت هشدار دهنده بیماری آلزایمر:
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۱۰  
    راههای کاهش کلسترول ، اسید اوریک ،اوره و چربی خون:
    به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 7:
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۱/۰۹