• بخشهای خبری


   • خبرشماره 6
    اقدامات 11 ماهه اداره خدمات شهری تاابتدای بهمن ماه در شهرداری منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۳  
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۲  
    حیوانات باوفای دردسر ساز
    در طی ماه بهمن در سطح ناحیه 3 منطقه 7 تعداد 86 قلاده سگ ولگرد صید و معدوم سازی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۲  
    خبرشماره 1
    اقدامات 11 ماهه اداره خدمات شهری درمنطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۳۰  
    عبادت جز خدمت به خلق نیست ...
    بروز رسانی وضعیت نظافت محدوده ناحیه 3 منطقه 7 در کتر از 24 ساعت پس از بارندگی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۳۰  
    بکارگیری کارگزار ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
    بکارگیری کارگزار ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۲۹