• بخشهای خبری


   • جمع آوری دام های زنده از سطح منطقه 7
    مرکز غیر مجاز نگهداری و عرضه دام در محدوده حاشیه شهر طبق دستور مقام قضایی و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۱۱  
    جمع آوری و زیباسازی سایه بان های فرسوده در منطقه 7
    اداره خدمات شهری پیرو دستور مدیریت خدمات شهری اقدام به زیباسازی وشستشوی سایه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۱۰  
    سنگ های حاشیه بلوار جمهوری اسلامی شستشو شد
    رئیس اداره خدمات شهری : در این اقدام یک دستگاه تانکر فشارقوی و پنج نفر نیروی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۸  
    برای نگهداری محدوده منطقه چه هزینه هایی صرف شده است؟
    اداره بهتر شهر در گرو مشارکت و همراهی شما شهروند گرامی است.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۷  
    پاکسازی اراضی انتهای خیابان شهید مزدوری
    در این پاکسازی ازیکدستگاه لودر و 4نفر نیروی کارگری ، استفاده شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۴  
    تعمیرسطل های زباله پارک های منطقه7
    مجتبی میربلوکی ؛ رییس اداره خدمات شهری منطقه از تعمیر سطل های زباله پارک ها به ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۴  
    حاشیه بلوارصبای غربی تنظیف وپاکسازی شد
    در اجرای این عملیات یک دستگاه لودر، یک دستگاه خاور و 3 نفر نیروی کارگری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱  
    شستشوی ایستگاه های اتوبوس و علائم راهنمایی رانندگی
    اداره خدمات شهری باهدف پاکیزیگی وزیبای منظرشهری اقدام به شستشوی ایستگاههای ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰  
    بررسی مشکلات بهداشتی حاشیه شهروهئیت های عزاداری دهه آخرصفر
    شورای بهداشتی منطقه با موضوع بررسی مشکلات بهداشتی حاشیه شهروهئیت های عزاداری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۴  
    پلهای عابر پیاده با تلاش عوامل خدمات شهری شستشو شد
    به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت ، مجتبی میربلوکی ؛ رییس اداره خدمت شهری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۳