• دوشنبه،31 شهریور 1399
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • اقدام ویژه فضای سبز ناحیه 3 منطقه 7 در مناطق محروم حاشیه شهر
    کاشت 180 اصله درخت توت پیوندی در پارک اقاقیا محله شهرک طرق
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۲۳  
    خدمتی دیگر در استقبال از نوروز و زائران توسط اداره خدمات شهری
    اقدام ویژه اداره خدمات شهری ناحیه 3در استقبال از نوروز و زائران
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۲۲  
    خبرشماره 20
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری درسال 93
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۹  
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۸  
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۸  
    خبرشماره 16
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری در سال 93 در منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۱  
    خبرشماره 11
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری در سال 93
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۰  
    خبرشماره 9
    اقدامات 11 ماهه اداره خدمات شهری تاابتدای بهمن ماه در شهرداری منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۴  
    گوشه ای از خدمت رسانی اداره خدمات شهری ناحیه 3 منطقه 7 به شهروندان در سال 93به روایت تصویر
    گوشه ای از خدمت رسانی اداره خدمات شهری ناحیه 3 منطقه 7 به شهروندان در سال 93به ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۴  
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری منطقه 7 به شهروندان در سال 93 به روایت تصویر
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری منطقه 7 به شهروندان در سال 93 به روایت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۳