• بخشهای خبری


   • خدمتی دیگر به شهروندان منطقه 7
    درراستای خدمت رسانی به شهروندان اداره ناحیه یک اقدام به بازپیرایی معابرسطح ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۲۰  
    خدمتی دیگربه کارگران خدمات شهری
    درراستای ارتقاء فرهنگ سلامت کارگران اداره خدمات شهری اداره ناحیه 3 شهرداری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۱۹  
    خدمتی جدید با مشارکت مردمی
    اداره ناحیه 2 درراستای خدمت رسانی به شهروندان اقدام به رنگ آمیزی بازارچه شهرک ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۱۶  
    خداحافظی با معضلات بهداشتی منطقه 7
    درراستای ترویج فرهنگ بهداشت و سلامت اداره ناحیه 3 شهرداری منطقه 7 اقدام به زدن ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۱۵  
    خبری خوش برای اصناف منطقه 7
    جلسه ای با حضور صاحبان مشاغل مزاحم و با حضور معاونت اجرایی شهرداری منطقه 7 ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۱۳  
    خدمت پیوسته پرشتاب تر از ستاره دنباله دار هالی
    سرعت خدمت رسانی در شهرداری منطقه هفت
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۱۱  
    خدمات رسانی مطلوب درماه صفربه زائرین علی ابن موسی الرضا (ع)
    اقدامات خدمات شهری درراستای خدمات رسانی زائرین به مشهدالرضا (ع) صورت می پذیرد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۶  
    خبری خوش از منطقه 7 برای مالکین دارای اراضی زیر 125 متر
    امکان پاسخگوئی به قطعات زیر 125 متر در دست بررسی کارشناسی توسط شهرداری منطقه 7 ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۵  
    خبرفوری :منطقه 7 منطقه ای بالنده
    انتقال یکی از مدیران شهرداری منطقه هفت به سازمان میادین میوه وتره بار
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۵  
    خبری خوش درراه است
    پرداحت به موقع حقوق پرسنل خدمات شهری و فضای سبز در شهرداری منطقه هفت صورت می ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۷