• دوشنبه،20 مرداد 1399
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • کار نیکو کردن از پر کردن است ...
    پاسخ به درخواست های مردمی توسط خدمات شهری ناحیه 3 منطقه 7 با پیگیری های ویژه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۲۵  
    کارانه غیرنقدی توزیع شد
    درراستای طرح تکریم پرسنل کارانه غیرنقدی در شهرداری منطقه 7توزیع شد .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۰۷  
    کهکشان سبز
    اداره ناحیه 2 شهرداری منطقه 7 بعنوان ناحیه سبز نامگذاری شده است .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۲۵  
    کسب رتبه برتر شهرداری منطقه 7 دربین مناطق 13 گانه
    کسب رتبه برتر توسط شهرداری منطقه 7 دربین مناطق 13 گانه صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۵  
    کلیه مطالبات عمرانی پیمانکاران منطقه 7پرداخت شد.
    کلیه مطالبات عمرانی پیمانکاران منطقه 7پرداخت شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۲