• چهارشنبه،15 مرداد 1399
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • خدمت رسانی بیشتر به شهروندان
    خدمت رسانی بیشتر به شهروندان
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۱۳  
    خدمتی دیگر به شهروندان در حوزه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
    خدمتی دیگر به شهروندان در حوزه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۰۱  
    خدمتی دیگر به شهروندان
    درراستای افزایش رضایتمندی شهروندان اداره خدمات شهری منطقه 7اقدام به جمع آوری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۲۱  
    خدمتی دیگر به شهروندان
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره خدمات شهری صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۲۰  
    خدمتی دیگر به شهروندان
    درراستای خدمت رسانی به شهروندان اداره خدمات شهری به جمع آوری 696 تن خاک ونخاله ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۱۶  
    خدمتی دیگر به محدوده کم برخوردار
    درراستای افزایش رضایتمندی شهروندان اداره ناحیه 3اقدام به برخورد با مشاغل مزاحم ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۱۳  
    خدمتی دیگر به شهروندان
    شستشوی پلهای عابرپیاده توسط اداره ناحیه یک شهرداری منطقه 7 صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۱۰  
    خبر شماره 11
    ایستگاه دریک نگاه
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۰۱  
    خبر شماره 10
    پا به پای زائران...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۰۱  
    خبر شماره 9
    پای صحبت زائران...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۰/۰۱