• بخشهای خبری


   • بازدید سرزده آقای پیراسته مشاور رئیس محترم حوزه شهرداراز شهرداری منطقه هفت
    بازدید مشاور ورئیس محترم حوزه شهردار از شهرداری منطقه 7صورت پذیرفت.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۹  
    جمع آوری اطلاعات پرسنل شهرداری منطقه 7 جهت صدور من کارت
    صدور من کارت در منطقه هفت صورت می گیرد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۹  
    اقدامات اداره خدمات شهری در راستای زیباسازی منظر شهری
    جمع آوری بیش از 25 تن خاک و نخاله از سطح محدوده ناحیه 3 توسط اداره خدمات شهری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۹  
    گزارش تصویری بازدید از حوزه 7 مقداد طرق بمناسبت هفته بسیج توسط شهرداری منطقه 7
    بازدید از حوزه 7 مقداد طرق بمناسبت هفته بسیج توسط شهرداری منطقه 7 صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۸  
    تخصیص قطره چکانی برای منطقه ای به ابعاد میقات الرضا(ع)
    تخصیص یافتن 2 میلیاردو 200 میلیون تومان اعتبار درسال 93 به شهرداری منطقه هفت
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۶  
    داشتن شهری زیبا با منظرمناسب و معماری شکیل توسط شهرداری منطقه 7
    نشست شهردار منطقه هفت با پرسنل اداره مهندسی و نظارت برساخت وسازها صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۶  
    خدمات رسانی مطلوب درماه صفربه زائرین علی ابن موسی الرضا (ع)
    اقدامات خدمات شهری درراستای خدمات رسانی زائرین به مشهدالرضا (ع) صورت می پذیرد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۶  
    خبری خوش از منطقه 7 برای مالکین دارای اراضی زیر 125 متر
    امکان پاسخگوئی به قطعات زیر 125 متر در دست بررسی کارشناسی توسط شهرداری منطقه 7 ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۵  
    خبرفوری :منطقه 7 منطقه ای بالنده
    انتقال یکی از مدیران شهرداری منطقه هفت به سازمان میادین میوه وتره بار
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۵  
    جلسه شورای اداری در شهرداری منطقه هفت مصادف با آغاز هفته بسیج برگزار گردید.
    جلسه شورای اداری در شهرداری منطقه هفت با حضور روسای ادارات نواحی و نیز آغاز ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۴