• بخشهای خبری


   • عضویت رایگان در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی قائم شهرداری منطقه 7
    عضویت رایگان در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی قائم شهرداری منطقه صورت می پذیرد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۴  
    برگزاری جلسه آموزشی وممیزی ایزو در شهرداری منطقه هفت
    برگزاری جلسه آموزشی وممیزی ایزو در شهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۴  
    جمع آوری بیش از 35 تن خاک ونخاله درسطح اداره ناحیه 3شهرداری منطقه هفت
    جمع آوری بیش از 35 تن خاک ونخاله درسطح اداره ناحیه 3شهرداری منطقه هفت صورت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۴  
    برگزاری همایش فرهنگ حفظ و نگهداری اموال عمومی در شهرداری منطقه 7
    برگزاری همایش آسیب و اموال عمومی درفرهنگسرای غدیرشهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۴  
    با هدف ترویج ورزش همگانی و تشویق بانوان به شرکت در فعالیتهای ورزشی امورتربیت بدنی بانوان منطقه صورت گرفت .
    برگزاری مسابقات طناب کشی جام موعود در 4 رده در شهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۴  
    با هدف تعمیرونگهداری مخازن و بروزرسانی وضعیت خدمات شهری صورت پذیرفت .
    مرمت و تعمیر20 مورد از مخازن گالوانیزه سطح اداره ناحیه 3 شهرداری منطقه هفت صورت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۴  
    اتمام رنگ آمیزی جداول آیلند میانی جاده قدیم توسط شهرداری منطقه هفت
    اتمام رنگ آمیزی جداول آیلند میانی جاده قدیم توسط شهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۴  
    کلیه مطالبات عمرانی پیمانکاران منطقه 7پرداخت شد.
    کلیه مطالبات عمرانی پیمانکاران منطقه 7پرداخت شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۲  
    معرفی تیم های برتر مسابقات هفت سنگ بانوان درشهرداری منطقه هفت
    معرفی تیم های برتر مسابقات هفت سنگ بانوان در شهرداری منطقه هفت انجام شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۲  
    لایروبی و پاکسازی مسیلها و کانالهای سرپوشیده سطح اداره ناحیه یک شهرداری منطقه هفت
    لایروبی و پاکسازی مسیلها و کانالهای سرپوشیده سطح اداره ناحیه یک شهرداری منطقه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۱