• چهارشنبه،02 مهر 1399
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • اولین نشست تخصصی شهردارمنطقه هفت با دفاتر پیشخوان
    اولین نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات دفاتر پیشخوان شهرسازی و مسئولین شهرداری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۹  
    آماده سازی و تجهیزنمودن منطقه به وسایل امدادی و ایمنی
    مدیریت بحران سبب کاهش خسارتهای مالی و جانی میشود
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۹  
    برای اولین بار درشهرداری منطقه هفت رخ داد
    مطالعات و طراحی درمنطقه 7 یکی از اساسی ترین تحولات است.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۸  
    برگزاری جلسه کمیته نظارتی در شهرداری منطقه هفت
    برگزاری جلسه کمیته نظارتی در شهرداری منطقه هفت با هدف رضایتمندی شهروندان صورت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۸  
    بازپیرایی یکی از مبادی ورودی حائز اهمیت در شهرداری منطقه 7
    تجهیزوبازپیرایی فضای سبز بزرگراه شهید شوشتری توسط شهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۸  
    بازگشایی مسیر کانالهای سرپوشیده
    بازگشایی مسیر کانالهای سرپوشیده توسط شهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۸  
    جمع آوری و معدوم سازی سگهای ولگرد در شهرداری منطقه هفت
    جمع آوری و معدوم سازی سگهای ولگرد در شهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۸  
    اهداء خون اهداء زندگی
    حضور تیم سیار انتقال خون درپایانه مسافربری مشهد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۷  
    خبری خوش درراه است
    پرداحت به موقع حقوق پرسنل خدمات شهری و فضای سبز در شهرداری منطقه هفت صورت می ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۷  
    برگزاری ایستگاه سلامت وویزیت رایگان توسط شهرداری منطقه هفت
    برگزاری ایستگاه سلامت وویزیت رایگان توسط شهرداری منطقه هفت صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۲۷