• بخشهای خبری


   • شناسایی و معرفی کارشناس متخلف به هیئت انتظامی
    شناسایی و معرفی کارشناس متخلف به هیئت انتظامی توسط اداره حقوقی شهرداری مطنقه 7 ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۱۶  
    کشف و تعقیب قضایی جاعل اسناد رسمی در شهرداری منطقه 7
    تعقیب جاعل اسناد در شهرداری منطقه هفت در دست بررسی می باشد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۱۰  
    پیگیری جهت کاهش روند انجام مناقصات در سطح شهرداری منطقه هفت
    پیگیری جهت کاهش روند انجام مناقصات در سطح شهرداری منطقه هفت در دست اقدام می ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۱۹  
    انتقال محل استقرارتجمع کارگران ساختمانی به انتهای خیابان خلج39
    انتقال محل استقرارتجمع کارگران ساختمانی به انتهای خیابان خلج39
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۱۵  
    انعقاد تفاهم نامه با یکی از موسسات قرض الحسنه معتبر درسطح منطقه هفت جهت وصول حقوقات شهرداری
    تلاش برای انعقاد تفاهم نامه با یکی از موسسات قرض الحسنه در سطح منطقه هفت جهت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۸/۱۴