• بخشهای خبری


   • اجرای خط انتقال آب به مخازن بوستان شادی و شاهین
    این دو خط انتقال با متراژ هزار و پانصد متر مربع و با استفاده از لوله های پلی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۸  
    کاشت ده هزار بوته گل همیشه بهار و کلم در بلوارجمهوری اسلامی
    به منظور آماده‌سازی و زیباسازی سطوح فضای سبز برای بهره‌ برداری شهروندان و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۶  
    کاشت 6هزار بوته گل همیشه بهار و داودی در آیلند میانی صدمتری شرقی
    به منظور آماده‌سازی و زیباسازی سطوح فضای سبز برای بهره‌برداری شهروندان و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳  
    کاشت بیش از هزاربوته گل فصلی درآیلندمیانی بلوارفرودگاه
    اداره فضای سبزمنطقه به جهت افزایش زیبای بصری درسطح منطقه اقدام به کاشت گل فصلی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲  
    احداث گلخانه جدید در شهرداری منطقه ۷
    شرکت سعدی گفت: هدف از احداث این گلخانه‌ تامین نیاز فضای سبز منطقه و تولید اقلام ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹  
    ساخت ونصب نهصدوپنجاه پایه فنس فلزی درکارگاه منطقه 7
    به همت عوامل اجرایی فضای سبز درکارگاه تولیدات منطقه هفت نهصدوپنجاه عدد پایه فنس ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۵  
    لوله گذاری خط انتقال به بوستانهای شادی ، شاهین و گلنار
    لوله گذاری خط انتقال این پارک ها به طول 1400متر و با اعتباری بالغ بر هفتصد و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۰  
    اجرای شستشوی مخازن و جایگاه‌های گالوانیزه در منطقه 7
    با هدف کاهش آلودگی و به منظور پاکیزگی محیط، اداره خدمات شهری منطقه اقدام به ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹  
    آیلند میانی بلوار صبا ترمیم و بازپیرایی شد
    همچنین نسبت به کاشت شش هزار بوته گونه گیاهی شامل پرچین و زرشک و کانتا اقدام شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۸  
    ساخت و نصب بیش از 100فلاور باکس (گلدان گل ) در منطقه 7
    با گل آرایی فلاورباکس ها و فضای سبز موجود در منطقه حس تازگی بیش از پیش در منطقه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۱۶