• بخشهای خبری


   • ورود به بوستانها تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
    ورود به بوستانها برای پیشگیری شیوع کرونا ویروس تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۱/۰۷  
    وسایل بازی پلی اتیلن کودکان در سطح پارک های منطقه مورد شستشو و نظافت قرار گرفت
    به منظور رشد مناسب چمن و بهبود توسعه سیستم ریشه گیاه و افزایش نفوذپذیری خاک ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۱۰/۱۰  
    واگذاری غرفه‌های بوستان زائرپذیر غدیر/هزینه نگهداری بوستان غدیر بالغ بر ۵۰ میلیاردریال در سال است
    شهردار منطقه هفت مشهد از واگذاری غرفه های بوستان زائر پذیر غدیر تا یک ماه آینده ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱