• بخشهای خبری


   • کف سازی آشپزخانه ایستگاه استقبال از کاروان های پیاده در منطقه 7
    در راستای آماده سازی ایستگا ه استقبال از کاروان های پیاده دهه آخر صفر، کف سازی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۹  
    احداث و اجرای جوی قاشقی در خیابان شهید محمد ناظر 21
    رفع مشکل آب‌افتادگی معابر، بهبود در هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی، ارتقای سطح ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۷  
    خیابان شهید ریاضی 28در منطقه 7روکش آسفالت شد
    یاسر ابراهیمی مقدم ،از اجرای روکش آسفالت خیابان شهید ریاضی 28خبر داد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۶  
    نوسازی روکش آسفالت سبحان 28
    نوسازی وروکش سبحان 28 بااعتباری بالغ بر بیست وهفت میلیون ریال وبا متراژ 110 ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۴  
    تعریض و آسفالت باند دوم جاده خلج
    تعریض و آسفالت باند دوم جاده خلج (1آبان1396)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳  
    خیابان شیرودی 9 بهسازی وآسفالت شد
    خیابان شیرودی 9 به همت عوامل اجرایی اداره فنی وعمران بهسازی وآسفالت شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۶  
    خیابان چمن 12 کوچه شهید سالم 7 لکه گیری و آسفالت شد
    با اعتباری بالغ بر 75میلیون ریال و با متراژ 300متر مربع این کوچه لکه گیری و ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۴  
    لکه‌گیری و روکش آسفالت خیابان شهید رجب زاده 12
    معاون اجرایی منطقه ازعملیات لکه‌گیری آسفالت در سطح وسیعی از معابر این منطقه خبر ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۲  
    احداث بولوار 40متری ،حد فاصل شهرک صنعتی طرق تا جاده قدیم
    احداث بولوار 40متری ،حد فاصل شهرک صنعتی طرق تا جاده قدیم (20مهر 1396)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۰  
    تعریض جاده خلج ( باند دوم )20مهر 1396
    تعریض جاده خلج ( باند دوم )20مهر 1396
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۲۰