• بخشهای خبری


   • بهسازی پیاده روهای روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب
    بهسازی پیاده روهای روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب (15آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵  
    مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام
    مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام (گزارش تصویری )
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۰  
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی (گزارش تصویری)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۰  
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70(8آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۸  
    بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب
    گزارش تصویری از اجرای عملیات بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۸  
    ساخت و سازهای بی رویه در منطقه سیدی،باعث مشکلات زیادی شده است
    مدت هشت سال است که شهرداری منطقه 7 یک خیابان 24 متری را در خیابان شهید "دایی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۷  
    مرمت و بازسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70
    مرمت و بازسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70(گزارش تصویری )
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۵  
    مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام
    مرمت و بازسازی کانال ها و جداول خیابان فداییان اسلام (حد فاصل فداییان اسلام ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۵  
    بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب
    بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب(5آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۵  
    اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول و کانال های بولوار فداییان اسلام در منطقه 7
    باهدف ترمیم و ساماندهی وضعیت جداول سطح منطقه و در راستای بهبود وضعیت جمع آوری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۰۱