• بخشهای خبری


   • روکش آسفالت خیابان شهید دایی با اعتباری بالغ بریکصدوشصت میلیون ریال
    به همت عوامل اجرایی اداره فنی وعمران منطقه عملیات اجرای روکش خیابان شهید دایی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  
    هره چینی درختان دبستان شهید رحمانی صورت پذیرفت
    دبستان شهید رحمانی پور واقع در خیابان احسان ( عسکریه )با اعتباری بالغ بر پنج ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۱  
    دبیرستان دخترانه بتول زین اوقلی روکش آسفالت شد
    درراستای طرح استقبال ازمهر،اداره فنی وعمران منطقه هفت بهسازی وروکش ومرمت آسفالت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۳۰  
    لکه گیری و روکش آسفالت دبیرستان دخترانه زین اوقلی در منطقه 7
    درراستای طرح استقبال ازمهر،اداره فنی وعمران منطقه هفت بهسازی وروکش ومرمت آسفالت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۸  
    فضاسازی وزیباسازی مدارس منتخب سطح منطقه
    درراستای استقبال ازمهر،اداره فنی وعمران منطقه ، بهسازی و هره چینی مدارس سطح ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  
    احداث بولوار 40متری ،حد فاصل شهرک صنعتی طرق تا جاده قدیم
    احداث بولوار 40متری ،حد فاصل شهرک صنعتی طرق تا جاده قدیم (23شهریور 1396)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵  
    تعریض جاده خلج ( باند دوم ) 23شهریور 1396
    تعریض جاده خلج ( باند دوم ) پنج شنبه 23شهریور 1396
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵  
    لکه گیری و روکش آسفالت چهار صد و پنجاه متر مربع از مدارس سطح منطقه
    درراستای استقبال ازمهراداره فنی وعمران منطقه هفت بهسازی وروکش ومرمت آسفالت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۲  
    اجرای عملیات لکه گیری آسفالت حاشیه صدمتری مقابل قطارشهری
    رئیس اداره فنی وعمران شهرداری منطقه 7، از اجرای عملیات لکه گیری آسفالت حاشیه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۰  
    جدول گذاری ، زیر سازی و آسفالت فاز دوم خیابان 40متری شهرک صنعتی طرق
    طول این پروژه 9500متر مربع و حد فاصل شهرک صنعتی طرق و بزرگراه شهید شوشتری می ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۱۳