• دوشنبه،13 مرداد 1399
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • 35متر مکعب خاکبرداری در خیابان شهید محمد ناظر 20
    اعتبارمنظور شده در این خصوص بالغ بر بیست میلیون ریال می باشد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۵  
    اجرای جدول قاشقی در خیابان سبحان 20به طول چهل متر
    با توجه به عدم وجودسیستم جمع آوری آبهای سطحی و فرسودگی آسفالت این اداره اقدام ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۴  
    وسایل ورزشی مدارس منطقه رنگ آمیزی شد
    رنگ آمیزی وسایل ورزشی سطح مدارس منطقه با اعتباری بالغ بر سی میلیون ریال انجام ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۴  
    روکش آسفالت خیابان شهید دایی با اعتباری بالغ بریکصدوشصت میلیون ریال
    به همت عوامل اجرایی اداره فنی وعمران منطقه عملیات اجرای روکش خیابان شهید دایی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  
    هره چینی درختان دبستان شهید رحمانی صورت پذیرفت
    دبستان شهید رحمانی پور واقع در خیابان احسان ( عسکریه )با اعتباری بالغ بر پنج ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۷/۰۱  
    دبیرستان دخترانه بتول زین اوقلی روکش آسفالت شد
    درراستای طرح استقبال ازمهر،اداره فنی وعمران منطقه هفت بهسازی وروکش ومرمت آسفالت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۳۰  
    لکه گیری و روکش آسفالت دبیرستان دخترانه زین اوقلی در منطقه 7
    درراستای طرح استقبال ازمهر،اداره فنی وعمران منطقه هفت بهسازی وروکش ومرمت آسفالت ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۸  
    فضاسازی وزیباسازی مدارس منتخب سطح منطقه
    درراستای استقبال ازمهر،اداره فنی وعمران منطقه ، بهسازی و هره چینی مدارس سطح ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  
    احداث بولوار 40متری ،حد فاصل شهرک صنعتی طرق تا جاده قدیم
    احداث بولوار 40متری ،حد فاصل شهرک صنعتی طرق تا جاده قدیم (23شهریور 1396)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵  
    تعریض جاده خلج ( باند دوم ) 23شهریور 1396
    تعریض جاده خلج ( باند دوم ) پنج شنبه 23شهریور 1396
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵