• بخشهای خبری


   • اجرای روکش مکانیزه آسفالت خیابان شهیدریاضی
    خیابان شهید ریاضی با متراژ 8100 متر مربع روکش آسفالت شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۱/۱۹  
    اقدامات و فعالیتهای استقبال از بهار 98/منطقه 7
    اقدامات و فعالیتهای استقبال از بهار 98/منطقه 7(20اسفندماه 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱  
    اصلاح هندسی ورودی شهر ؛ نرسیده به پل حافظ
    اصلاح هندسی ورودی شهر ؛ نرسیده به پل حافظ (جمعه 10اسفند ماه 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱  
    لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شهید ریاضی
    لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شهید ریاضی (گزارش تصویری 5اسفند1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۰۶  
    عملیات اجرایی اصلاح هندسی ورودی شهر ؛ نرسیده به پل حافظ
    گزارش تصویری از اجرای عملیات اصلاح هندسی ورودی شهر ، نرسیده به پل حافظ (5 اسفند ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۰۶  
    خیابان پروین اعتصامی 20و26 روکش آسفالت شد
    خیابان های پروین اعتصامی 20و 26 با متراژچهارهزار و پانصد متر مربع روکش آسفالت شد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴  
    پیگیری برای رفع معارض و تحصیل حریم جاده محمدآباد
    دو سال است شهرداری، کلنگ جاده محمدآباد به طرق را به زمین زده است ولی از جاده ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵  
    اجرای عملیات جدول گذاری و کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان خلج 35
    پروژه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی و جدول گذاری به طول 130متر و با اعتباری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  
    پروژه های منتخب و در حال اجراء در سطح منطقه 7
    گزارش تصویری ازپروژه های منتخب و در حال اجراء در سطح منطقه 7(23دی 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴  
    عملیات اجرایی احداث "بازار شهرما "خیابان شهید نقیبی فرد 10
    عملیات اجرایی احداث "بازار شهرما "خیابان شهید نقیبی فرد 10(گزارش تصویری )
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸