• بخشهای خبری






   • آغاز اجراء طرح دوربرگردان ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    کاهش بار ترافیکی میدان ، اداره ترافیک منطقه اقدام به طراحی و اجرای دور برگردان ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۰۱  
    اتمام عملیات اصلاح هندسی میدان رباط طرق در منطقه 7
    عملیات اصلاح هندسی میدان رباط طرق با اعتباری بالغ بر سیصد میلیون ریال به پایان ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۲۹  
    ایمنی و نظم در تردد وسائط نقلیه با نصب سرعتگیر در خیابان پروین اعتصامی 27
    جهت عبور ایمن دانش آموزان مدارس و همچنین با توجه به درخواست های مکرر مردمی مبنی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۲۵  
    ایمنی و نظم در تردد وسائط نقلیه با نصب سرعتگیر در انتهای خیابان خلج
    امیر سیاوش حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه از ایمن سازی انتهای خیابان خلج ، با ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۲۱  
    شناسایی 20 نقطه حادثه خیز در سطح منطقه7
    بزودی با اجرای سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی و نصب تابلو و علائم نسبت به ایمن سازی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۷  
    اصلاح هندسی رباط طرق و خیابان ابریشم (15شهریور 1395)
    اصلاح هندسی رباط طرق و خیابان ابریشم (15شهریور 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۵  
    ایمنی و نظم در تردد وسائط نقلیه با نصب سرعتگیر در معابر منطقه 7
    امیر سیاوش حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه از ایمن سازی خیابان ابریشم ،سپاه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴  
    آغاز اجراء طرح دوربرگردان ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    عملیات اجرایی احداث دور برگردان میدان صبا به زودی به مرحله اجراء خواهد رسید. ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۳  
    اصلاح هندسی رباط طرق (9شهریور 1395)
    اصلاح هندسی رباط طرق (9شهریور 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۰۹  
    ایمنی و نظم در تردد وسائط نقلیه با نصب سرعتگیر در خیابان ابریشم
    امیر سیاوش حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه از ایمن سازی خیابان ابریشم با نصب ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۰۸