• بخشهای خبری


   • تعریض جاده محمد آباد به روایت تصویر
    تعریض جاده محمد آباد به روایت تصویر (27مهرماه 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۲۸  
    طرح تعریض جاده محمدآباد طرق در منطقه 7آغاز شد
    در راستای حفظ امنیت شهروندان ساکن طرق طرح تعریض جاده محمدآباد طرق در منطقه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۲۴  
    اصلاح هندسی ورودی خیابان احسان در منطقه 7
    اصلاح هندسی ورودی خیابان احسان در منطقه 7(22مهرماه 1395)به روایت تصویر
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۲۴  
    اصلاح هندسی ورودی خیابان احسان در منطقه 7
    با توجه واقع شدن میدان احسان در ورودی شهر و همچنین ورود خیل عظیم زائران در ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۱۸  
    اصلاح هندسی ورودی خیابان احسان در منطقه 7
    گزارش تصویری از روند اصلاح هندسی ورودی خیابان احسان (14مهر 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۱۵  
    اتمام طرح دوربرگردان ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    اتمام طرح دوربرگردان ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا(12مهر 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۱۳  
    خط کشی گذرگاه عابر پیاده درسطح معابرمنطقه7
    خط کشی عابر پیاده (zebra )در معابر اصلی غیر بزرگراهی و معابر فرعی در محلها یی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۱۲  
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا (8مهرماه 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۰۸  
    لکه گیری و روکش آسفالت بیش از 6هزار متر مربع در طرح استقبال از مهر
    رنگ آمیزی المانهای ورزشی مدارس ، خط کشی زمین های ورزشی ، شستشوی معابر ف کاشت گل ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۰۸  
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا (گزارش تصویری 4مهر ماه 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۰۴