• بخشهای خبری


   • اصلاح هندسی ورودی خیابان احسان در منطقه 7
    گزارش تصویری از روند اصلاح هندسی ورودی خیابان احسان (14مهر 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۱۵  
    اتمام طرح دوربرگردان ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    اتمام طرح دوربرگردان ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا(12مهر 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۱۳  
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا (8مهرماه 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۰۸  
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا
    اصلاح هندسی ضلع شمالی و جنوبی میدان صبا (گزارش تصویری 4مهر ماه 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۷/۰۴  
    اتمام عملیات اصلاح هندسی میدان رباط طرق در منطقه 7
    عملیات اصلاح هندسی میدان رباط طرق با اعتباری بالغ بر سیصد میلیون ریال به پایان ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۲۹  
    ایمنی و نظم در تردد وسائط نقلیه با نصب سرعتگیر در خیابان پروین اعتصامی 27
    جهت عبور ایمن دانش آموزان مدارس و همچنین با توجه به درخواست های مکرر مردمی مبنی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۲۵  
    ایمنی و نظم در تردد وسائط نقلیه با نصب سرعتگیر در انتهای خیابان خلج
    امیر سیاوش حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه از ایمن سازی انتهای خیابان خلج ، با ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۲۱  
    اصلاح هندسی رباط طرق و خیابان ابریشم (15شهریور 1395)
    اصلاح هندسی رباط طرق و خیابان ابریشم (15شهریور 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۵  
    ایمنی و نظم در تردد وسائط نقلیه با نصب سرعتگیر در معابر منطقه 7
    امیر سیاوش حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه از ایمن سازی خیابان ابریشم ،سپاه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴  
    اصلاح هندسی رباط طرق (9شهریور 1395)
    اصلاح هندسی رباط طرق (9شهریور 1395)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۶/۰۹