• بخشهای خبری


   • پروژه ایمن سازی خیابان ابریشم با نصب گلمیخ پلاستیکی به اتمام رسید
    حجازی از پایان پروژه ایمن سازی خیابان ابریشم با نصب گلمیخ پلاستیکی خبر داد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۲/۰۶  
    جاده محمد آباد در شهرک طرق، منطقه 7 ایمن سازی شد
    حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه،از ایمن سازی جاده محمد آباد در شهرک طرق با نصب ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۲۹  
    ایمن سازی جاده محمد آباد در حوزه شهرداری منطقه 7
    حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه،از ایمن سازی موقت جاده محمد آباد در شهرداری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۲۶  
    ایمن سازی خیابان ابریشم در منطقه 7
    حجازی معاون اجرایی منطقه:به منظور سهولت در تردد وسایط نقلیه و جلوگیری از احتمال ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۱۳  
    ایمن سازی خیابان عنصری غربی در منطقه 7 با نصب میل باتومی
    امیر سیاووش حجازی از ایمن سازی خیابان عنصری غربی 15 با نصب میل باتومی خبر داد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۱۱  
    ایمن سازی تقاطع های منطقه7 با نصب تابلو های جهت نما
    حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه،از ایمن سازی تقاطع های سطح منطقه با نصب علائم ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۰۵  
    ایمن سازی ترافیک در معابر سطح منطقه 7 با اجرای سرعتکاه آسفالتی
    حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه،از ایمن سازی معابر سطح منطقه 7 خبر داد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۱/۰۱  
    خط کشی 1500 متر از گذر گاهی همسطح عابر پیاده در منطقه 7
    حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه،از خط کشی 1500 متر از گذرگاههای همسطح عابر ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۰/۲۷  
    نصب و تعویض استوانهای ترافیکی در سطح منطقه 7
    حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه،از ایمن سازی معابر و تقاطع های سطح منطقه با ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۰/۲۶  
    ایمن سازی معابر سطح منطقه 7 با نصب بیش از 450 متر طول سرعتگیر آسفالتی
    حجازی معاون اجرایی شهرداری منطقه،از نصب سرعتگیر آسفالتی جهت افزایش ایمنی عابران ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۱۰/۲۴