• یکشنبه،04 اسفند 1398
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • خبرشماره 4
    اقدامات اداره حمل ونقل وترافیک در 11 ماهه تا ابتدای بهمن ماه در شهرداری منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۲  
    خدمتی دیگر به شهروندان
    اداره حمل ونقل و ترافیک اقدام به رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح منطقه نموده ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۲۷  
    خط کشی گذرهای عرضی عابرپیاده معابر سطح منطقه 7
    خط کشی گذرهای عرضی عابرپیاده معابر سطح منطقه 7 صورت پذیرفت .
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۹/۰۲