• بخشهای خبری


   • تقاطع کوشش14 و15 به چراغ چشمک زن مجهز شد
    پس از پیگیری مجدانه و جدی اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه هفت پس از صدور مجوز ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۲/۰۹/۲۵  
    تجهیز پل های هوایی عابر پیاده سطح منطقه به سیستم روشنایی
    اجرای این طرح نقش قابل توجهی در تامین امنیت پل های عابر پیاده به خصوص در ساعات ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۲/۰۷/۰۳