• بخشهای خبری


   • تشکیل ضربتی کارگروه ویژه ساماندهی ایستگاه های صلواتی
    جلسه شورای بهداشت منطقه 7 در شرایطی آعاز گردید که تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۱/۰۸/۲۸