• بخشهای خبری


   • کاپ مقام سوم را به خانه آورد؛
    در پی مسابقات فوتسال شهرداری های مناطق، معاونت ها و مدیریت های شهرداری مشهد ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۱/۰۹/۲۲  
    تشکیل ضربتی کارگروه ویژه ساماندهی ایستگاه های صلواتی
    جلسه شورای بهداشت منطقه 7 در شرایطی آعاز گردید که تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۱/۰۸/۲۸