• بخشهای خبری


   • تجهیز بوستان های منطقه به وسایل بدنسازی
    از ابتدای سال جاری بیش از 200 میلیون ریال به منظور تجهیز بوستان های سطح منطقه ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۱/۰۴/۱۹